tamtay.vn - photo - Love

 

Bên bờ chân vọng

 

Cư sĩ Liên Hoa

 

 

Ôm tâm

chân vọng

Bóng dáng

đường xưa

mây cao

núi ngủ

vực sâu

chân vọng

mảnh mai

cuộc đời

 

đường xưa

réo gọi

mênh mông

biển đời

nguyện lớn

chân tình

đi về

một ngõ

trăm năm

suối nguồn

 

trên vai

blue_moon.jpg image by deathshinenhẹ bỏ

gánh nặng

ba đời

trần gian

thưa hỏi

đôi chim

yên ngủ

đôi mắt

thanh bình ….

 

Ngày 01.12.09

 

Những Bài Viết Dâng Tặng Cuộc Đời . 2009You are visitor number since January 24, 2005