Thiền Trà PADME by chung_trinhquang

 

Có phải là đại sự,

trong chén trà sáng nay

Cư sĩ Liên Hoa

                                

Sương lam đầu núi mộng

Cánh én lững thững về

Có phải là đại sự

trong chén trà thoảng hương

 

bên lửa non vừa đốt

có mặt ngã, vô thường

vui lòng, ta ngồi xuống

có cần gì thời gian

 

cùng nhau ta vờn mây

hồn nhiên, nhìn nắng rọi

trong cõi không vô cùng

ta vẫn còn có nhau....

 

 

05.2010

 

 

ờn Thơ