Gõ ca trăm năm

 

Cư sĩ Liên Hoa

 

 

 

Em , một đời sinh tử

lãng đãng hạt sương mai

vô thường rơi trên tóc

gõ cửa tình trăm năm

 

ta đi vô lượng kiếp

gánh từng mảng tâm kinh

phiêu du cùng sương gió

đếm mảnh tình trời xanh ....

 

 

 

 

 

ờn Thơ