KHÔNG VUI KHÔNG BUỒN

Quảng Tánh

Nguồn: báo Giác Ngộ số 462
Đánh máy: Liên Hoa – Huỳnh Hoa

  

Một thời Thế Tôn ở Safketa, rừng Anjana, tại vườn Nai. Rồi thiên tử Kakudha, sau khi đêm đã gần mãn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn khu rừng Anjana, đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: 

Thưa Sa Môn, Ngài có hoan hỷ không? 

Ta được cái gì, này Hiền giả, mà Ta hoan hỷ?

Nếu vậy, thưa Sa môn, có phải Ngài sầu muộn? 

Ta mòn mỏi cái gì, này Hiền giả, mà Ta sầu muộn? 

Thật như vậy, này Hiền giả. 

              Làm sao, này Tỷ kheo

              Ngài không có sầu muộn

              Tuy vậy, Ngài cũng không

              Có được sự hoan hỷ

              Làm sao nay Ngài lại

              Ngồi cô độc một mình

              Không có được hoan hỷ

              Cũng không bị dao động

              Thật sự, này Dạ xoa

              Ta không có sầu muộn

              Tuy vậy ở nơi ta

              Hoan hỷ không khởi lên

              Dầu nay Ta có ngồi

              Riêng một mình cô độc

              Ta không có hoan hỷ

              Cũng không bị dao động

              Làm sao, này Tỷ kheo

              Ngài không có sầu muộn

              Làm sao ở nơi Ngài

              Hoan hỷ không khởi lên

              Làm sao nay Ngài lại

              Ngồi cô độc một mình

              Không có được hoan hỷ

              Cũng không bị dao động

              Hoan hỷ chỉ có đến

              Với người tâm sầu muộn

              Sầu muộn chỉ có đến

              Với người tâm hoan hỷ

              Do vậy, này Tỷ kheo

              Không hoan hỷ, sầu muộn

              Vậy nên, này Hiền giả

              Ông phải biết như vậy

              Đã lâu, con mới thấy

              Bà la môn tịch tịnh

              Vị Tỷ kheo không sầu

              Cũng không có hoan hỷ

              Đã an toàn vượt khỏi

              Chỗ người đời đắm say 

 ( ĐTKVN, Tương Ưng Bộ 1, chương II, phẩm Cấp Cô Độc, Phần Kakudha, VNCPHVN ấn hành, tr 124) 

LỜI BÀN

 

Hầu hết chúng ta đều sống với những hoài niệm trong quá khứ và các sự hướng ở tương lai mà hiếm khi an trú vào hiện tại. Vì không thiết lập được chánh niệm để an trú nên tâm của chúng ta thường lang thang, chạy theo cảnh bên ngoài hoặc chơi trò trốn tìm với chính mình, buồn vui theo vọng tưởng.

 Tâm lý của chúng ta luôn dao động, lẫn lộn buồn vui. Đôi khi tâm ta rơi vào trạng thái không vui cũng không buồn nhưng vì thiếu chánh niệm nên ta cảm thấy cô đơn, trống trải. Thậm chí một vài người sợ hãi khi phải đối diện với chính mình liền tìm cách chạy trốn như điện thoại tâm sự với người thân, nghe nhạc, xem phim hoặc đi ngủ.

Nên những ai chưa từng trải nghiệm thiền định, thiết lập một đời sống hướng nội, chánh niệm tỉnh giác thì khó mà hiểu được sức sống nội tại và sự an tĩnh, thảnh thơi của hành giả. Thật không dễ hình dung về cách sống bình dị, đơn độc, thanh bần, trầm lắng, xem ra chẳng có gì vui cẩ, mà người ta cứ sống vậy suốt đời.

Theo tuệ giác Thế Tôn, người ta buồn vì có vui (hết vui thì thấy buồn) và người ta vui vì có buồn (hết buồn thì thấy vui). Chỉ có những người thiết lập được sự bình an, tâm tư lắng đọng không bị cảnh bên ngoài chi phối, vượt lên sự buồn vui thường tình mới thực sự vững chải, an trú trong hạnh phúc và tịnh lạc.

 -------«®«-------

 

 

Bài Tháng Năm . 2009


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005