mảnh trăng tâm ngày đó

cư sĩ Liên Hoa

 

 

 

 

 

 

 

Quán trọ bên dòng đời, chiều buông xuống

ngồi lặng im giữa gió cát xôn xao

mảnh tâm phù vân, vo tròn hạt bụi

nổi niềm riêng, mây trắng ngả vô tình

 

ta vẫn ước gọi ngàn trùng khuya sớm

dấu chân trần nghe ngày tháng vô tư

mở cửa sáng để gió lùa thanh thản

góc chiều về, dạo vườn, đón thu sang

 

chợt khao khát, nằm yên trên cõi vắng

để sa mù mất dấu vết tầm truy

nghe lá rơi, nhìn nắng rọi sân vườn

có tiếng hát vọng vang trời bốn biển

 

nhưng em ơi, vai nặng gánh vô thường

mắt vẫn sáng, đếm hồn thơ vũ khúc

trải lá vàng để giấc ngủ bình yên

và em cười, hôn nhẹ cõi chân tâm…

 

 

 

những ngày tháng ...

 

ờn Thơ


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005