Một Trời Như Lai


Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo
của Trọng Nghĩa - Mộng Lan
www.trongnghiamonglan.com

 Thực hiện & sản xuất: Trọng Nghĩa - Mộng Lan
Hòa âm: Đức Khánh
Cali, USA, 1998-1999
 

STT Nhạc phẩm Thơ & Nhạc Ca Sĩ
01

 Bông hồng cài áo

 Ý: T. Nhất Hạnh; nhạc: Phạm Thế Mỹ Trọng Nghĩa
02

 Mừng Phật Đản

 Trần Quang Hải Trọng Nghĩa
03

 Một trời Như Lai

 Thơ: Quảng Long, nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
04

 Tôi lạy suối nguồn

 Thơ: Cung Vũ , nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
05

 Thanh Tịnh Khúc

 Thơ: Thái Tú Hạp, nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
06

 Tình quê

 Thơ: Nhất Quán; nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
07  Quan Thế Âm  Thơ: Phạm Thiên Thư; nhạc: Phạm Duy Trọng Nghĩa
08  Nhớ Mẹ  Thơ: Nhất Quán; nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
09  Con suối, đá cuội & bông hồng  Thơ: Vũ Kiện, nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
10  Công Cha nghĩa Mẹ  Thơ: Nhất Quán; nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
11  Hỏi Mẹ  Thơ: Minh Đức Hoài Trinh, nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
12  Một trời Như Lai  Hòa tấu hòa tấu

 

 

Source: quangduc.com

 


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005