Mây Hạc Về Đâu
 

 

Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo
Thơ của Thượng Tọa Viên Lý
Soạn nhạc: Trọng Nghĩa - Mộng Lan
Với hai tiếng hát: Trọng Nghĩa - Thái Hiền
www.trongnghiamonglan.com

 

 
 

STT Nhạc phẩm Thơ & Nhạc Ca Sĩ
01  Mây hạc về đâu ?  Phạm Xuân Đài Trọng Nghĩa
02  Cho nhau niềm phúc lạc  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Mộng Lan Thái Hiền
03  Lệ nhòa sắc không  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
04  Nụ hồng  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
05  Pháp âm  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Trọng Nghĩa Thái Hiền
06  Dạo chơi  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Trọng Nghĩa Thái Hiền
07  Mẹ  Thơ: T. Viên Lý Trọng Nghĩa
08  Chợt thấy con tim..  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Mộng Lan Thái Hiền
09  Bên dòng nước chảy  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
10  Khắc khoải  Thơ: T. Viên Lý Thái Hiền
11  Một phút dừng chân  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Trọng Nghĩa Thái Hiền
12  Mẹ là tất cả  Thơ: T. Viên Lý;  nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa

 

Source: quangduc.com

 


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005