Mở cánh cửa vườn thu

 Nhật Tịnh  

Thương tặng em…

  

Cùng bước vào vườn tâm

lắng nghe tiếng thu về

hắt hiu từng cơn gió

chở theo giấc mộng vàng

 

khe khẽ thôi em nhé

lặng về trong hơi thở

e chừng tâm lay lắt

khuấy động cả trời thu

 

lá còn đang thỏ thẻ

sợ em cười khúc khích

lá vàng sẽ buông tay

quên chiếc áo vô thường….

 ngày 05.09.2009

 

 

 

 

Những Bài Viết Dâng Tặng Cuộc Đời . 2009


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005