Một Đóa Sen Hồng
 

 

Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo
của Trọng Nghĩa - Mộng Lan
www.trongnghiamonglan.com

 Thực hiện & sản xuất: Trọng Nghĩa - Mộng Lan
Hòa âm: Đức Khánh
Cali, USA, 1998-1999
 

STT Nhạc phẩm Thơ & Nhạc Ca Sĩ
01  Lời giới thiệu  Phạm Xuân Đài  Mộng Lan
02   Thường  Thơ: Ngô Hưng, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa & Mộng Lan
03  Một đóa sen hồng  Thơ: Ngô Hưng, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
04  Thanh Tịnh Khúc  Thơ: Thái Tú Hạp, nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa & Mộng Lan
05  Tôi lên Chùa  Thơ: Huệ Thu, nhạc: Mộng Lan Hà Thanh
06  Vầng Trăng Quan Thế Âm  Thơ: Tuệ Nga nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
07  Nhớ Chùa  Thơ: Huyền Không, nhạc: Mộng Lan Hà Thanh
08  Có gì của ta đâu  Thơ: Ngô Hưng, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa & Mộng Lan
09  Minh Đăng bất diệt  Thơ: Trụ Vũ, nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa
10  Mùa xuân trên đồi gió  Thơ: Tuệ Nga, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
11  Bài ca tạ ơn  Thơ: Thanh Trí Cao, nhạc: Trọng Nghĩa Trọng Nghĩa

 

Source: quangduc.com

 

 


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005