Này em,

 thu đã đến rồi đó …..

 Cư sĩ Liên Hoa

 

 

        Đời người là cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc, tìm lại chính mình. Dòng sống sinh mạng lăn chuyển, đưa đẩy ta đã đi tìm nhau qua bao nhiêu mùa lá rụng khi thu về, khi  có lá vàng rơi. Trong cõi mộng vô thường, bắt gặp từng chiếc lá lìa cành, làm lòng ta  xao xuyến, bồi hồi… nhặt từng chiếc lá, đem đôi mắt nâu soi sáng, thấy được trong trái  tim của lá có sự sống, có ước mơ, có thời gian, có không gian, có những khoảng đời đã  qua, sẽ đến, có những tấm lòng cưu mang, có trái tim mở rộng, có xót xa cho các biến chuyển của nhân sinh.

 

        Trăng sao vẫn còn ẩn khuất, tìm nhau trong cõi lòng của Lăng Nghiêm để đi vào, để thấy thực hư, chân vọng, thấy được tâm mình trong tiếng chuông lúc có hoặc lúc không, thấy được ánh trăng vàng rõ ràng và cảm nhận được nguyện sinh tử trên bước đường đời, dấn thân.

 

        Ta thường bảo tâm mình ôm Phổ Môn trong cữa Không, mở rộng không gian trên từng bàn tay ngàn mắt sáng soi, chứa vô luợng tấm lòng thương tung cánh … để dìu bước qua cầu Hoa Nghiêm. Không có Phổ Môn đi vào, sống cùng, sống với, thể nhập Quan Âm làm cho nhành dương tưới rải nước cam lồ, cho “hoả diệm hoá hồng liên” . nếu vô tình quên lãng, tiếng Từ bi sẽ lặng câm, đường tâm bồ đề sẽ khô cạn. Xin hãy cùng nhau, nắm tay tiến bước, dấn thân, đường vẫn mở, cửa vẫn rộng thênh thang, cửa Không có bao giờ hạn hẹp…     

 

               

Nhặt chiếc lá vàng mây lãng du

mở thơ tìm lại bóng phiêu du

trên cao, trăng nép mình e thẹn

ẩn bóng Lăng Nghiêm một chữ “thì”

 

con đường bóng mát, lá vàng rơi

Hoa nghiêm dìu bước cõi rong chơi

dưới chân sỏi đá thì thầm hỏi

có phải mây trời, giấc mộng thơ

 

ta thường bảo với tâm lời đó

ôm Phổ Môn vào cõi sắc không

ngờ đâu hưỡng rũ vô tình vỡ

ngàn chiếc lá vàng bỗng xác xơ

 

này em, thu đã đến rồi đó

cùng nhau ta đếm lá vàng rơi

có phải ngàn năm là mây trắng

hay mỗi lá vàng chở ước mơ …..       

 

 

Những ngày vào Thu 2009 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Những Bài Viết Dâng Tặng Cuộc Đời . 2009