Nhiệm mầu từng hạt nắng rơi
 

 

(thơ của Thượng Tọa Thích Viên Lý)

Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo
của Trọng Nghĩa - Mộng Lan
www.trongnghiamonglan.com

 

 

 

 

STT Nhạc phẩm Lời Ca Sĩ
01  Lời giới thiệu  Thái Tú Hạp  Mộng Lan
02  Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
03  Rồi một chiều mây bay  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
04  Nhớ  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
05  Bảo Pháp Già Lam (thơ)  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Hà Thanh
06  Mừng Phật Đản sanh  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
07  Về thăm xứ Phật  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Hà Thanh
08  Đêm  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
09  Bên thềm trăng sáng  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
10  Điểm giọt sầu  (thơ)  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
11  An Lạc  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa
12  Tiễn người  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Hà Thanh
13  Bất Nhị  Thơ: T. Viên Lý, nhạc: Mộng Lan Trọng Nghĩa


Source: quangduc.com

 


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005