Những Hoạt Động Phật Sự Của Trang Nhà

Binh Anson - BuddhaSasana website


* www.budsas.110mb.com * www.zencomp.com/greatwisdom * www.buddhanet.net/budsas www.budsas.org

 

     * Thư Mục các kinh sách mới được đưa vào trang web:
 
 
         Mirror sites:
 
  

    * Hình ảnh ấn tống cúng dường bộ Đại Phật Sử (Tỳ khưu Minh Huệ dịch) tại Thiền viện Vạn Hạnh, Phú Nhuận, Sài Gòn, ngày 17-04-2009:

 
          => http://budsas.110mb.com/antong/index.htm#dps 

 

     * Hình ảnh Lễ Khánh Thành Thiền Viện Jhana Grove, Tây Úc, trưa hôm nay, 10-04-2009:
 
 

 

     * Hình ảnh tượng Phật, do chúng tôi chụp trong những năm 2006, 2007, 2008:
 
          => http://budsas.110mb.com/bud_vn2006-2008/index.htm 

 

     * Các hình ảnh tượng Phật chụp vào đầu năm 2009 cũng được lưu tại:
 
          => http://budsas.110mb.com/bud_vn2009/index.htm

 

Chùa Khlang-Ông, Kiên Giang, vừa có thư kêu gọi hùn phước đóng góp trùng tu chánh điện. Kính mời đến xem:
 
     1) Thư kêu gọi hùn phước:
  
     2) Hình ảnh xây dựng chánh điện:
 

p Một Bàn Tay


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005