Tâm sự của Ngài Mục Liên

                                           Cư sĩ Liên Hoa

                                               Lòng hiếu được đề cao trong đạo Phật, vì qua đó, cũng nêu lên lời Phật 

                                                dạy: "Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật”.

Chứng đắc quả A la hán, quán chiếu để tìm mẹ vì biết rằng mẹ gây nghiệp nặng khi còn sinh tiền, Ngài Mục Liên đã vượt qua nhiều cảnh giới và lặn lội đi tìm mẹ.

Mưa tháng bảy đổ tràn trề trên bước đường đi, dù có làm đẫm ướt chiếc y vàng, dù gian nan cực khổ, dù là lòng dâng lên biết bao nhiêu tâm tình, cảm xúc vì mẹ, nhưng không làm cản bước chân của người con hiếu thảo, bậc đã nhìn rõ được duyên sanh, nhân quả…và đau khổ của mẹ.

Bát cơm trắng dâng lên, nhưng lòng bỏn sẻn đã biến cơm thành than lửa, làm đau xót lòng dạ của Ngài Mục Liên, làm sao bây giờ? Làm sao cứu mẹ, làm sao để mẹ thoát khỏi khổ cảnh nầy, dù có phải lấy thân mình thế chỗ mẹ ngồi trên bàn chông, dù là trái tim nầy có nát tan…nhưng con không thể để mẹ chịu gian nan trong dầu sôi lửa bỏng, trong cực hình đày đọa…..Mẹ ơi!

Lòng hiếu hạnh của Ngài Mục Liên cũng là khởi đầu cho nguồn gốc của Mùa Vu Lan Báo Hiếu, đem ý nghĩa lòng thánh thiện dâng hiến cho mọi người con hiếu thảo, cho cuộc đời có giá trị, ý nghĩa và biến Vu Lan không phải là ngày tưởng nhớ, nhưng là những ngày trong suốt cuộc đời thực hành hạnh hiếu thảo…

 

Tháng bảy mưa nhiều, trời se lạnh

hạt mưa thấm ướt chiếc y vàng

con đi tìm mẹ, qua bao cõi

bóng dáng hao gầy, mẹ ở đâu?

 

mắt con đỏ lệ khi nhìn mẹ

đáy lòng đau xót quá mẹ ơi..

đây cơm, đây cả trời thương nhớ

đây cả tâm tình con kính dâng

 

lửa cháy, bát cơm tàn theo lửa

mẹ đói, lòng con cũng ngỡ ngàng

ví thử bàn chông, con ngồi được

hay trái tim con, mẹ đở lòng……

 

  Tháng 9.2009 

  Mùa Vu Lan Báo Hiếu

 

Những Bài Viết Dâng Tặng Cuộc Đời . 2009


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005