Thực hiện Lòng từ

Cư sĩ Liên Hoa dịch

 

Sự chia sẻ và từ tâm cũng như mong muốn cứu giúp những người bất hạnh và khổ đau, đều được các tôn giáo lớn ngưỡng mộ, khen ngợi là đạo đức, và cũng là một trong hai nền tảng của đời sống gương mẫu của người theo đạo Phật: hiểu rõ sâu xa về nguồn gốc của khổ đau và làm thế nào để cứu giúp tạm thời, sau đó chuyển hoá tận gốc rễ của nó. Tất cả chúng sinh đều bị trôi lăn theo Bánh Xe Luân hồi, khi thì trở thành người, lúc thì thú vật, lúc rơi vào địa ngục, hoặc là ngạ quỉ hay cõi trời và dù ở cảnh giới nào khi bị khổ đau, mọi sinh linh đều là đối tượng cần đến của lòng từ.

Người Thầy đầu tiên của tôi, Lama Thubten Yeshe khi chứng kiến cảnh tranh cải, chỉ trích, ganh ghét, giận dữ lẫn nhau… giữa các sinh viên người Tây phương, đã nói rằng:” Các bạn thật là kỳ lạ, hình như chỉ có lòng thương đối với các súc vật, hơn là giữa các bạn với nhau”.

Bạn vẫn còn bị mâu thuẩn với vấn đề như là cảm thấy khó khăn khi chia sẻ tình thương và quan tâm đến sư an lạc của kẻ thù hoặc người thường có thái độ công kích giá trị của mình, vì chúng ta nhìn ra ngoại giới dựa trên căn bản đạo đức của xã hội, nơi mà bạn trưởng thành, được hun đúc theo khuôn mẫu bởi kinh nghiệm, đức tin, và giá trị đạo đức có sẵn. Dĩ nhiên, ta chấp chặt là giá trị đạo đức của mình tốt nhất, hoặc ngược lại, thì bạn không cần đến, ví như khi bị những gì gây đụng chạm đến bản ngã, thì tự nhiên, bạn phản ứng lại không cần biết đến quan điểm của kẻ khác, nên trở thành chai sạn, bảo thủ và đánh mất lòng từ.

Mặc dù rất cố gắng để không trở thành người độc đoán, nhưng trong lòng bạn, rất nhiều bảo thủ, dù không hẵn hoàn toàn, vì vẫn còn cơ hội để bạn có thể vượt qua con đường mà Lama Yeshe từng quan sát, nhận xét về hành xử của những người khác và truyền trao lại cách hoá giải tùy theo căn cơ của họ. Điều nầy thật rất tốt, ví như thái độ khiêm cung cần có, nhưng dù thực hiện được hay không, cũng tùy thuộc vào lòng chân thành của từ tâm và có tuệ giác.

Với mục đích duy nhất giúp đỡ kẻ khác, bạn có thể đóng vai trò của một người nông dân hoặc mang bất cứ vai trò gì của xã hội, mà họ cần cầu đến, không cần dán bất cứ nhản hiệu đặc biệt riêng của một người nào.

Giải thoát thực sự đến từ tâm, nên bạn có thể chọn bất cứ hình trạng nào để làm ích lợi cho tha nhân và mình là soạn giả. Ai cũng muốn đời sống được an lạc, nên bạn có thể giúp đở tha nhân mà không làm gì sai lạc nghiêm trọng, một khi đã có chánh niệm đúng và sai- và bạn không cảm thấy cần phải nghiêm túc bảo vệ con đường được chọn và phản ứng lại bằng các hành vi trái ngược, vì như vậy, sẽ làm bạn thất bại trong khả năng giao tế với người khác. Cho nên, không thể nhìn sự việc đúng hay sai, vì con người quan trọng hơn mọi nguyên tắc, và có thể chuyển hoá, còn nguyên lý thì cố định.

Để thực hành lòng từ, trước nhất là bạn nên trực tiếp giúp đở họ nhu cầu về thức ăn, chỗ ở, thuốc men v.v… Nhưng điều đó chưa đủ, mà bạn cần phải ngăn chặn nguyên nhân, gốc rễ của đau khổ, được Đức Phật dạy rò đó các hành vi bị  thúc đẩy bởi bản ngã, tham lam, và sân hận. Để thuyết phục cho mọi người từ bỏ thói quen bị sai khiến bởi các hành động nầy, bạn phải có khả năng giao tiếp, tiếp cận và giáp mặt tùy theo căn cơ của họ.

Bao lâu trong vai trò diễn viên, mà bạn luôn tỉnh thức, có nghĩa là bạn sẽ thoát ra khỏi sư âu lo về lòng tin hoặc sợ hãi làm sai lại nguyên tắc của bạn. Bạn không cần nguyên lý để có lòng từ, khi điều đó nhiều lần gây trở ngại cho từ tâm có mặt. Lòng từ đến từ tuệ giác, và có mục đích hoàn thiện cuộc sống thực tại mà không ai có thể phủ nhận. Lòng từ bi đem lại lại hạnh phúc và trợ giúp tha nhân, đồng thời, sự trải nghiệm khi ban tặng tình thương và từ bi, sẽ làm thăng hoa hạnh phúc và an lạc.

Bây giờ con đường bi tâm được mở, nhưng, bạn thắc mắc là tại sao nên có lòng từ bi đối với những hữu tình nguy hiểm? Bạn có nên vui mừng khi họ đau khổ như hậu quả mà họ phải trả? Câu trả lời là dứt khoát không. Cho dù đau khổ là được xem như là sự trừng phạt của Thượng đế hoặc các nghiệp xấu chin mùi, bạn cần phải có lòng từ bi với họ, vì tất cả chúng sinh đều giống nhau - đơn giản chỉ là cố gắng tìm hạnh phúc - và, vì họ nhận thức sai lầm về các nguyên nhân thực sự hạnh phúc và bất hạnh, như bạn đã từng phạm vấp phải. Do đó, bạn cần lòng tha thứ cho những sai lầm của con em chúng ta và yêu thương chúng. Nhưng, tại sao bạn phải yêu thương tất cả mọi người khác? Bởi vì trong cuộc sống của quá khứ, nhiều lần, chúng ta từng có các mối quan hệ nhân duyên với tất cả các sinh linh khác, họ đã từng vô cùng tốt với bạn, và đó là điều tự nhiên, bởi vì tất cả chúng sinh đều cùng chung một gia đình.

Tôi học được những lời dạy này từ Lama Yeshe, người thực hành lòng từ một cách thành tựu và giảng dạy lại cho chúng ta, nhưng bạn vẫn phải nổ lực vượt qua rào cản với chính thái độ chấp ngã của mình, khi thực hiện từ tâm. Tuy nhiên, những thói quen xấu không thể thay đổi trong thời gian ngắn, mà cần nuôi dưỡng những chất liệu tâm từ từng chút một trong đời sống hàng ngày của bạn. 

Gyatso

 

 Compassion

by Ven. Thubten Gyatso 

 

Compassion, sympathy for the misfortune and suffering of others and the wish to help them, is a virtuous quality admired and advocated by all great religions. It is one of the two foundations of the Buddhist life-style; the other is wisdom understanding the origin of suffering and how to achieve temporary and ultimate relief. As all sentient beings are seen to participate in the Wheel of Life, sometimes born human, sometimes an animal, a denizen of hell, a hungry spirit, or a divine being, and nowhere in this Wheel is there total relief from suffering, all beings throughout the universe are recognized as objects of compassion.

One of my first teachers, Lama Thubten Yeshe, upon observing the bickering, competitiveness, jealousy, anger, and so on among his western students, said, "You people amaze me, it seems that you have more compassion for animals than you have for each other."

I still struggle with this problem: the difficulty in having compassion or concern for the welfare of those who are hostile towards oneself or whose attitudes oppose one's own values. We all have a world view based upon the morality of the society in which we grew up and moulded into shape by our collection of experiences, beliefs, and adopted values. Naturally, we think our own values are best, otherwise we would not have them, but, when combined with our innate self-centredness, the scourge of the universe, we become blinded to other views, our thinking becomes ossified, we turn into conservative bigots, and compassion is left far behind.

As much as I try not to be, in my heart I see that I am a conservative bigot, but maybe not totally ossified, there is still a chance that I can emulate the way of Lama Yeshe who had the ability to observe and learn the attitudes of others and communicate with them at their own level. This may sound like, and could well be, a condescending attitude, but whether it is or is not condescending depends upon the sincerity of one's compassion and its supporting wisdom.

With the sole purpose of helping another, one can play the role of a redneck or whatever colour of the social spectrum one wishes without having to identify with any particular colour as one's own.

This is real freedom from self-centredness, to choose any role that is useful for others, and write our own script. Life can be enjoyed and we can help people without making the mistake of being too serious. Once we have fixed attitudes about right and wrong, we feel obliged to seriously defend our own and attack opposite attitudes. Then we lose our ability to communicate with others. It is not that we should not see things as right or wrong, it is that people are more important than principles, and people can change whereas principles cannot.

The first step in the practice of compassion is to give immediate support of food, shelter, medicines and so on. But that is not enough, we must prevent the root cause of suffering, explained by Buddha to be actions motivated by self-centredness, greed, and anger. To inspire people to abandon habitual self-destructive behaviour we must be able to communicate with them and, to communicate with them, we must meet them at their own level.

As long as we retain awareness that we are actors, we will be free from worrying about loyalty or the fear of betraying our own principles. We do not need principles to be compassionate, many times they are an obstacle to compassion. Compassion supported by wisdom is a complete and pure purpose for living, a universal reality that nobody can deny. Compassion brings relief and happiness to others and, at the same time, the subjective experience of giving love and compassion is sublime happiness and peace

Now the path is open for compassion but, still, why should we have compassion for very harmful beings? Shouldn't we rejoice in their suffering as being their just reward? The answer is emphatically no. Whether suffering is viewed as God's punishment or the ripening of bad karma, we must have compassion because all beings are exactly the same as ourselves - simply trying to be happy - and, in our confusion about the real causes of happiness and unhappiness, we all make mistakes. Just as we forgive the mistakes of our children and still love them, so we should forgive the mistakes of others and keep on loving them.

Why should we love everybody else? Because in past lives we have had every relationship with every living being many times, they have been infinitely kind to us, and it is only natural because all beings ARE our own family.

I received these words from Lama Yeshe, a consummate practitioner of compassion, and repeat them to you, but still I struggle with my self-centred attitude which imposes restrictions on my practice of compassion. It is clear, however, that bad habits cannot change overnight and so I indulge in a little compassion for myself.

 

 


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005