Tỉnh thức và Yêu thương trong Hạnh Lắng nghe

By Christine Longaker

Cư sĩ Liên Hoa dịch

 

Bạn thường ngại ngùng khi phải tiếp xúc với một người nào đó (nam hoặc nữ) khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khổ đau về tinh thần cũng như thể chất, do đó, cũng khó mở lòng chân thành chia sẻ khi tiếp cận. Có thể bạn chỉ khởi lên ý nghỉ, chứ không hẵn thực lòng muốn giúp cho người đó giải thoát cơn đau. Trong lúc họ đang chịu nhiều áp lực, nên rất cần sự có mặt của bạn. Điều mà chúng ta có thể đem lại cho người bất hạnh là sự có mặt của yêu thương, hơn là những gì mà bạn làm hoặc nói bâng quơ, để biểu lộ lên sự chia sẻ chân thành.

Sư có mặt của chính bạn thể hiện sự vững tin, chia sẻ tình yêu sâu xa và sự quí trọng không điều kiện đến người khác qua sự thực hành nội lực tâm linh của mình. “ Bạn chính là như vậy” được nối kết bởi tỉnh giác về các cảm thọ khổ đau sai biệt mà bạn đã vượt qua. Và quan trọng hơn, sự có mặt bằng yêu thương tùy thuộc vào năng lực nhận thức và cách giải kết các sự bất an và các sở cầu, do đó; chỉ còn lại là lòng thương và chia sẻ hướng đến tha nhân.  Thực hành thiền định mỗi ngày, và chuyển hoá để thể nhập vào tuệ giác trong mọi hoàn c ảnh, sẽ gíúp bạn khai triển các năng lực của tình thương, chánh niệm và vững chải.

Thiền định lắng nghe, được áp dụng để giúp tương thông giữa bạn và suối nguồn tuệ giác, hơn là một phương pháp thư giản đơn thuần. Khi mà tâm bạn lắng sâu trong định, những khái niệm và các cảm thọ bình thuờng tạm thời lắng xuống và bạn trải nghiệm qua sự phá vỡ khoảng trống giữa các tư tuởng: tỉnh giác, thanh tịnh, tâm không bị phiền nhiễu bởi hy vọng, sợ hãi, hoặc phóng tâm. Thực hành miên mật, sẽ đem lại năng lực thanh tịnh, giải toả khỏi các điều kiện gây cảm xúc và chấp ngã từng làm cho bạn ngăn cách với thực tại. Thiền lắng nghe giúp bạn tiếp xúc được chiều sâu của bản thể, nhận thức tinh tế, mà qua đó, sự thanh thản, tự tại, lòng tri ân sâu rộng và tràn ngập niềm an lạc của lòng từ .. 


 

Listening with Presence and Love

By Christine Longaker

 

When a friend is in tremendous emotional or physical pain, sometimes we're afraid to go and be with him or her, or afraid of communicating honestly when we visit.  We think we should know how to relieve our friend's pain, or have just the right things to say.  Yet what a person who's suffering most needs is our presence.  What we bring to support a friend is our loving presence.  More than anything we do or say, what helps a person who is suffering is how we are.
 Our presence is an expression of our confidence, the profound love and unqualified respect for others we have come to embody through our spiritual practice.  "How we are" is also connected to our awareness of our own suffering and the extent to which we have worked through our grief.  And finally, our loving presence depends upon our ability to acknowledge and the release our fears and expectations, remaining compassionate and receptive toward the other person.
 Cultivating a daily practice of meditation, and then training ourselves to integrate the mindfulness of meditation whenever we communicate, helps us develop these qualities of loving presence, authenticity, and confidence.

            Listening meditation is more than a relaxation exercise; it is a practice designed to connect us to our innermost essence of wisdom.  When our mind settles deeply in meditation, the conceptual mind and ordinary sense of self may temporarily dissolve, and we experience a gap between our thoughts: a wakeful, clear, radiant awareness unstained by hopes, fears, or habitual projections.  Pursued deeply and sincerely, spiritual practice enables us to purify and release the emotional conditioning and self-grasping ego that separate us from reality.  Listening like this connects us ever more reliably and profoundly to a natural, effortless awareness, in which there is a deep relaxation and spaciousness, an unbounded gratitude, and an all-embracing, joyful compassion.     

 

                                


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005