Ca sĩ Trọng Nghĩa
 
Nhạc sĩ Mộng Lan

 

 

Chương Trình Phát Thanh


VỀ VỚI CHÂN TÂM


do:
 Trọng Nghĩa - Mộng Lan
thực hiện 

 

Sân hận & Nhẫn nhục - Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

             - Kỳ 1   - Kỳ 2

Mùa hoa thường trụ và Một chút bình yên -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Đạo Phật là đạo biết lắng nghe -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Đối diện với đau khổ -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Làm sao biết được có kiếp trước, kiếp sau -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Luân Hồi -Tác giả: Thích Tâm Thiện, do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Sống yêu thương - Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

             - Kỳ 1   - Kỳ 2   - Kỳ 3

Mừng Lễ Tạ Ơn 2010 -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Vấn đề của Thân - Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

             - Kỳ 1   - Kỳ 2   - Kỳ 3   - Kỳ 4   - Kỳ 5   - Kỳ 6   - Kỳ 7

Năm phút trong cuộc sống -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Người đi tìm trăng giữa ngày. Kỳ 2 -Tác giả: Cư sĩ Liên Hoa, do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Người đi tìm trăng giữa ngày. Kỳ 1 -Tác giả: Cư sĩ Liên Hoa, do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Cát và Đá -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Tờ lịch gỡ mỗi ngày -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Vong Ưu Thảo và nhà có Mẹ già -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Cô gái và gói bánh -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Người xây dựng cuộc sống -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Cõi âm có hay không ? ( 1 ) -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Cõi âm có hay không ? ( 2 ) -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Cúng quả đường -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Lá thư từ bên kia thế giới -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Viết về Cha tôi -Lưu Trọng Tuấn. do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Nghe Phật dạy về Tình yêu -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Viết về Tình yêu -Thầy Nhất Hạnh, do Trọng Nghĩa - Mộng Lan

Để gió cuốn đi -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Mẹ tôi -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Người quan trọng nhất trong đời bạn -Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Niềm đau của Mẹ -Nguyên Hạnh. do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Năm hình ảnh trước cửa tử 1 -Hải Trần dịch. Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Năm hình ảnh trước cửa tử 2 -Hải Trần dịch. Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Hỏi hay Đáp đúng 1 -Thầy Nguyên Tạng dịch. Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Hỏi hay Đáp đúng 2 -Thầy Nguyên Tạng dịch. Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Một bông hồng cho Cha -Võ Hồng viết. do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Ý nghiã của Nghi Lễ Tắm Phật -Thích Chân Tuệ. do Trọng Nghĩa - Mộng Lan đọc

Tìm Về Xứ Phật - Mộng Lan đọc


 

 

Nét đẹp quê hương:


Mùa Kỳ Diệu .Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Nét đẹp quê hương. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc

Xuân từ  vườn nhà. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc

Tháng cũ mật.... Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc

Cách ăn tết của người Sàigòn. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc

Ăn chay là một pháp tu. Thích Nguyên Tạng. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc

 

 


Về Với Chân Tâm:


 Oprah Winfrey đàm đạo với Thiền Sư Nhất Hạnh (01).Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Oprah Winfrey đàm đạo với Thiền Sư Nhất Hạnh (02).Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Oprah Winfrey đàm đạo với Thiền Sư Nhất Hạnh (03).Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Oprah Winfrey đàm đạo với Thiền Sư Nhất Hạnh (04).Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc

Oprah Winfrey đàm đạo với Thiền Sư Nhất Hạnh (05) Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc 
Tình Cha Ni Sư Như Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Ân đức của Mẹ. Ni Sư Như Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Mùa xuân đi đâu ?  Ni Sư Như Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Công chúa tháng mười hai. Ni Sư Như Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Thiền Sư và mùa xuân. Ni Sư Như Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Xuân đã đầy cành. Ni Sư Như Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Hạnh phúc trong tầm tay. Phan Minh Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Ý xuân trong Kinh. Ni Sư Như Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Hẹn với xuân sau. Ni Sư Như Đức.Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Tu phước & tu huệ. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Làm thế nào để hóa giải hận thù (01).Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Làm thế nào để hóa giải hận thù (02). Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Làm thế nào để hóa giải hận thù (03). Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Xin cảm ơn cuộc đời. Võ Ngọc Thanh. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Đạo gì (01) Thích Trí Siêu. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Đạo gì (02) Thích Trí Siêu. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc 
Đạo gì (03) Thích Trí Siêu. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Đạo gì (04) Thích Trí Siêu. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Đạo gì (05) Thích Trí Siêu. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Thương Yêu (01). Thích Nhất Hạnh. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Thương Yêu (02). Thích Nhất Hạnh. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc

Chết & Tái Sinh (sách). Thích Nguyên Tạng. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc 
Sức Mạnh Lòng Từ. Dalai Lama. T. Nguyên Tạng dịch. Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
Hoằng Pháp lợi sinh. Trọng Nghĩa-Mộng Lan phỏng vấn Thượng Tọa Như Điển
Ý Nghĩa Phật Đản. Trọng Nghĩa-Mộng Lan phỏng vấn ĐĐ Nguyên Tạng
Quan điểm của PG về việc tự sát. Thích Nguyên Tạng soạn. Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
Thân Trung Ấm (phần 01) Trọng Nghĩa-Mộng Lan phỏng vấn ĐĐ Nguyên Tạng
Thân Trung Ấm (phần 02) Trọng Nghĩa-Mộng Lan phỏng vấn ĐĐ Nguyên Tạng
Nghiệp, Tái Sinh & Di Truyền Học B. P. Kirthisinghe. Như Mai dịch, T.Nghĩa-M.Lan diễn đọc
Bố Thí. Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
Đạo Phật và tuổi trẻ. HT Thích Thanh Từ, Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
Ca Dao Tháng Bảy. Ni Sư Như Đức. Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
Bông Hông Cài Áo. Thích Nhất Hạnh. Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
Mẹ, câu chuyện không đoạn kết. Ni Sư Như Đức, Trọng Nghĩa-Mộng Lan diễn đọc
Vô thường là lẽ sống. Akong Rinpoche. Thiện Tri Thức dịch Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Định Nghiệp trong PG. HT Thiện Siêu. Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Nuôi con.  Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Hãy gọi đúng tên tôi.  Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Em là một hoa tươi đẹp.  Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Đi tìm hạnh phúc (01)  Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Đi tìm hạnh phúc (02)  Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
Đi tìm hạnh phúc (03)  Trọng Nghĩa-Mộng Lan đọc
 

 

 

Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo


Trọng Nghĩa - Mộng Lan
 

 

 

 

Tài liệu xin gởi về:


Trọng Nghĩa - Mộng Lan

P.O. Box 404
Westminster, CA 92684
Tel. (714) 713-4089


Email. trongnghiamonglan@yahoo.com
Website:
www.trongnghiamonglan.com

 


Biên tập: Cư sĩ Liên Hoa (Nhật Minh)
Sửa văn bản tiếng Việt và trình bày : Diệu Tịnh | Sửa văn bản tiếng Anh: Diệu Ngọc
Phụ trách mạng : Chánh Niệm | Email: Padma9mt@hotmail.com


You are visitor number since January 24, 2005