Xây dựng tình thương

 Nhật Tịnh dịch 

Không nhất thiết phải xây nhiều tu viện hoặc cần những triết lý phức tạp.

bởi vì trí óc và trái tim của bạn chính là tu viện và lòng từ là triết học.

Nếu như bạn đã có niềm tin hoặc tôn giáo riêng, thì đó là điều tốt,

nhưng bạn cũng có thể sống vững dù không có điều đó.

Thật cần thiết để giúp đ tha nhân, không chỉ bằng sự cầu nguyện,

mà chính trong đời sống hàng ngày.

Nếu như bạn không thể giúp ích cho tha nhân,

thì điều tối thiểu là đừng gây tổn thương đến họ.

 

Nhật Tịnh dịch

 

There is no need for temples, no need for complicated philosophies.

My brain and my heart are my temples; my philosophy is kindness.

It is necessary to help others, not only in our prayers, but in our daily lives. If we find we cannot help others, the least we can do is to desist from harming them.

If you have a particular faith or religion, that is good. But you can survive without it.

 

Dalai Lama

 

 

Những Bài Viết Dâng Tặng Cuộc Đời . 2009